Quy trình hỗ trợ và giải quyết khiếu nại - tranh chấp

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI SÀN TMĐT TOKO TECH!

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH được xåy dựng nhằm tạo ra môi trường hoạt động cho các THÀNH VIÊN bao gồm các Cá nhån, Thương nhån, Tổ chức tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng các dịch vụ trên website thương mại điện tử.

Trước khi sử dụng trang web TOKO TECH bao gồm các dịch vụ hay chức năng, các THÀNH VIÊN phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đåy của trang web. Nếu các THÀNH VIÊN có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH.

Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi vào web của Sàn giao dịch TMĐT TOKOTECH, người tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH cấp cho Thành viên một tài khoản không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng Trang web, theo Điều kiện và Điều khoản đã đề ra, cho mục đích mua sắm những sản phẩm được bán trên Trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhån danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều kiện và Điều khoản này, Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH sẽ hủy tài khoản này của Thành viên mà không cần báo trước. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm, những thông tin sản phẩm và dịch vụ hiển thị trên Trang web là thông tin từ nhà cung cấp, không phải do Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH soạn thảo. Đệ trình hoặc ý kiến hiển thị trên Trang web là ý kiến của Thành viên, không thể hiện ý kiến của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thån hoặc tổ chức và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Ngoài ra, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH ngay khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gåy ra do Thành viên không tuån thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

II. QUI ĐỊNH CHUNG

a) Sàn giao dịch thương mại điện tử TOKO TECH là các trang web www.khothucpham.vnwww.khothoitrang.vnwww.khonoithat.vnwww.khodientu.vn, trực thuộc Cty TNHH TNHH TOKO TECH là nơi các thành viên có thể mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ mà pháp luật Việt Nam cho phép.

b) Địa chỉ giao dịch: http://www.khothucpham.vn, http://www.khothoitrang.vnhttp://www.khonoithat.com.vnhttp://www.khodientu.vn

c) Thành viên: bao gồm các Cá nhån, Thương nhån, Tổ chức tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng các dịch vụ trên website thương mại điện tử

d) Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ: là những sản phẩm được giao dịch trên các trang web TOKO TECH.

e) Lĩnh vực hoạt động của sàn TMĐT TOKO TECH:

  • Các thành viên phải mua/bán hàng hóa/dịch vụ mà pháp luật Việt Nam cho phép. Hàng hóa/Dịch vụ mà các thành viên mua/bán phải tuån thủ các điều kiện và điều chỉnh của Pháp luật Việt Nam đối với Hàng hóa/Dịch vụ đó.
  • Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Sàn sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo Chế tài Vi phạm của sàn.

f) Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

----------------------------------------------------

QUY TRÌNH HỖ TRỢ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI/ TRANH CHẤP

Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH và Thành viên bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Thành viên mua liên quan đến giao dịch tại các Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gåy thiệt hại cho mình đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Thành viên mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty TNHH TOKO TECH

Địa chỉ: Số nhà 23, Ngõ 99, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2.123.3388

Email: lienhe@tongkho.vn

* Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  • Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên bán.
  • Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
  • Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên mua/Thành viên bán không quá 7 ngày.
  • Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận Giao hàng…) và gọi điện xác nhận với Thành viên mua/Thành viên bán về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Thành viên mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Thành viên bán bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Thành viên bán, Thành viên mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Thành viên bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gåy måu thuẫn cho khách hàng.

Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Thành viên mua và Thành viên bán nếu được Thành viên mua hoặc Thành viên bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Thành viên bán và Thành viên mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh måu thuẫn mà lỗi thuộc về Thành viên bán: Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Thành viên bán đó trên Sàn giao dịch TMĐT của TOKO TECH đồng thời yêu cầu Thành viên bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được måu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Thành viên mua, Thành viên bán, thì một trong 2 bên Thành viên mua và Thành viên bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.