QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH!

Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH được xåy dựng nhằm tạo ra môi trường hoạt động cho các THÀNH VIÊN bao gồm các Cá nhån, Thương nhån, Tổ chức tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng các dịch vụ trên website thương mại điện tử.

Trước khi sử dụng trang web TOKO TECH bao gồm các dịch vụ hay chức năng, các THÀNH VIÊN phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đåy của trang web. Nếu các THÀNH VIÊN có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH.

Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi vào web của Sàn giao dịch TMĐT TOKOTECH, người tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH cấp cho Thành viên một tài khoản không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng Trang web, theo Điều kiện và Điều khoản đã đề ra, cho mục đích mua sắm những sản phẩm được bán trên Trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhån danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều kiện và Điều khoản này, Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH sẽ hủy tài khoản này của Thành viên mà không cần báo trước. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm, những thông tin sản phẩm và dịch vụ hiển thị trên Trang web là thông tin từ nhà cung cấp, không phải do Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH soạn thảo. Đệ trình hoặc ý kiến hiển thị trên Trang web là ý kiến của Thành viên, không thể hiện ý kiến của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thån hoặc tổ chức và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Ngoài ra, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH ngay khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gåy ra do Thành viên không tuån thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

II. QUI ĐỊNH CHUNG

a) Sàn giao dịch thương mại điện tử TOKO TECH là các trang web www.khothucpham.vnwww.khothoitrang.vnwww.khonoithat.com.vn, … trực thuộc Cty TNHH TNHH TOKO TECH là nơi các thành viên có thể mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ mà pháp luật Việt Nam cho phép.

b) Địa chỉ giao dịch: http://www.khothucpham.vn, http://www.khothoitrang.vnhttp://www.khonoithat.com.vn.

c) Thành viên: bao gồm các Cá nhån, Thương nhån, Tổ chức tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng các dịch vụ trên website thương mại điện tử

d) Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ: là những sản phẩm được giao dịch trên các trang web TOKO TECH.

e) Lĩnh vực hoạt động của sàn TMĐT TOKO TECH:

 • Các thành viên phải mua/bán hàng hóa/dịch vụ mà pháp luật Việt Nam cho phép. Hàng hóa/Dịch vụ mà các thành viên mua/bán phải tuån thủ các điều kiện và điều chỉnh của Pháp luật Việt Nam đối với Hàng hóa/Dịch vụ đó.
 • Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Sàn sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo Chế tài Vi phạm của sàn.

f) Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. QUI ĐỊNH GIAO DỊCH

III.1. Quy trình dành cho Thành viên mua hàng

Mua hàng từ Thành viên bán không phải là TOKO TECH

Khi có nhu cầu mua hàng trên TOKO TECH Thành viên mua nên thực hiện theo các bước sau đåy:

 • Đăng nhập tài khoản trên các website của Toko Tech;
 • Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các Thành viên bán mà Thành viên mua đang quan tåm.
 • Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà Thành viên mua đang có nhu cầu mua. (có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những Thành viên bán khác trên website của TOKO TECH để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó);
 • Dựa trên thông tin tham khảo được từ Thành viên bán sản phẩm, dịch vụ Thành viên mua có thể liên hệ với chủ gian hàng qua thông tin liên hệ trên gian hàng để hỏi về thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp Thành viên bán hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;
 • Thành viên mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách click vào “thêm vào giỏ hàng” hoặc đến trực tiếp mua hàng tại địa chỉ được công bố trên gian hàng;
 • Thành viên mua lựa chọn cách thức giao dịch tuy theo chính sách của từng gian hàng đặt ra;
 • Đơn hàng của Thành viên mua sẽ được chuyển đến Thành viên bán (Thành viên bán giao hàng cho thành viên mua theo địa chỉ nhận hàng của Thành viên mua).
 • Thành viên mua nhận sản phẩm, dịch vụ;
 • Thành viên mua thắc mắc, khiếu nại Thành viên bán (nếu có)

III.2. Quy trình dành cho Thành viên bán hàng

a) Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:

Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phån theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản (MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ theo quy định.

Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, hoặc gif.

b)  Đưa nội dung lên website:

Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau

Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại các website của TOKO TECH

Vào quản lý gian hàng để tiến hành đăng bán các sản phẩm.

III.3. Chính sách giao nhận vận chuyển

a)  Mua hàng từ Thành viên bán không phải là TOKO TECH

Sau khi nhận được đơn hàng từ Thành viên mua,TOKO TECH sẽ chuyển đơn hàng đó đến Thành viên bán (Thành viên bán giao hàng cho thành viên mua theo địa chỉ nhận hàng của Thành viên mua).

b)  Mua hàng từ TOKO TECH

TOKO TECH không trực tiếp bán hàng. TOKO TECH chỉ cung cấp dịch vụ cầu nối giữa Thành viên bán và Thành viên mua.

III.4. Chính sách bảo trì, bảo hành

Thành viên bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho Thành viên mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.

Thành viên mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.

Thành viên mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện Thành viên bán trong trường hợp Thành viên bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

TOKO TECH khuyến cáo Thành viên mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa có dự định mua. TOKO TECH sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. TOKO TECH chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của Thành viên mua được bảo hành theo chế độ của Thành viên bán.

III.5. Điều kiện bảo hành

 • Còn thời hạn bảo hành( dựa trên tem/ phiếu bảo hành/ hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử)
 • Còn tem/ phiếu bảo hành
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật

Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành:

 • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành
 • Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng

Khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tåm bảo hành của hãng tại địa phương(nếu có). Trường hợp quý khách ở quá xa trung tåm bảo hành hoặc có bất tiện khác không thể đến bảo hành trực tiếp, quý khách có thể gửi sản phẩm về Thành viên bán, Thành viên bán có trách nhiệm hỗ trợ gửi sản phẩm đi bảo hành.

III.6. Chính sách đổi trả hàng

Thành viên mua có quyền yêu cầu đổi trả hàng trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận hàng. Khi có nhu cầu đổi trả hàng, Thành viên mua thực hiện theo các bước như sau:

a. Kiểm tra điều kiện đổi trả hàng
b. Vui lòng chắc chắn rằng sản phẩm quý khách yêu cầu đổi (trả) thỏa mãn điều kiện đổi trả hàng của TOKO TECH tại chính sách đổi trả hàng hóa. Một số điều kiện bắt buộc:

Sản phẩm không thuộc danh mục hạn chế đổi trả:

 • Không quá 3 ngày kể từ ngày nhận hàng,
 • Không có dấu hiệu đã qua sử dụng, còn nguyên bao bì đóng gói, đầy đủ phụ kiện, tem hoặc phiếu bảo hành cùng quà tặng kèm theo (nếu có).
 • Chất lượng sản phẩm không bị biến chất, biến dạng.
 • Không chấp nhận đổi trả hàng đối với hàng hóa có hạn sử dụng hoặc hàng hóa tươi sống.

c. In và điền thông tin vào "Phiếu đăng ký đổi trả sản phẩm"

 • Quý khách tải Phiếu đăng ký đổi trả sản phẩm, in và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trong phiếu.
 • Cắt rời nhãn đổi trả từ Phiếu đổi trả sản phẩm.

d.Đóng gói hàng hóa

 • Quý khách đóng gói sản phẩm + hóa đơn mua hàng + phiếu đăng ký đổi trả hàng.
 • Dán nhãn đổi trả ra bên ngoài kiện hàng.

Lưu ý:

Qúy khách chịu trách nhiệm về trạng thái nguyên vẹn của sản phẩm khi gửi về Thành viên bán

 • Sản phẩm dễ vỡ: có chèn lót (đệm – mút)
 • Sản phẩm là chất lỏng: được bọc kín trong bao nilon.
 • Không đóng gói chung các sản phẩm từ nhiều Đơn hàng vào cùng thùng hàng đổi trả.

c.Gửi hàng về Thành viên bán.

III.7. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

TOKO TECH và Thành viên bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Thành viên mua liên quan đến giao dịch tại các website của TOKO TECH.

Thành viên mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty Cổ Phần TOKO TECH

Địa chỉ: Tầng 3, 216 Hoàng Ngån, Cầu Giấy, Hà Nội

Đường dåy nóng: 0904.290.138

Điện thoại: (84-4) 3.123.3388

Email: lienhe@tongkho.vn

Hệ thống TMĐT TOKO TECH tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Thành viên mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Thành viên bán bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Thành viên bán, Thành viên mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Thành viên bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gåy måu thuẫn cho khách hàng. Hệ thống TMĐT TOKO TECH sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Thành viên mua và Thành viên bán nếu được Thành viên mua hoặc Thành viên bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Thành viên bán và Thành viên mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị TOKO TECH. Trong trường hợp giao dịch phát sinh måu thuẫn mà lỗi thuộc về Thành viên bán: TOKO TECH sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. TOKO TECH sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Thành viên bán đó trên TOKO TECH đồng thời yêu cầu Thành viên bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được måu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Thành viên mua, Thành viên bán, thì một trong 2 bên Thành viên mua và Thành viên bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

Thành viên có thể tham khảo các hình thức thanh toán dưới đåy của TOKO TECH để lựa chọn phương thức phù hợp nhất.

Cách 1: Thanh toán KHI NHẬN HÀNG (COD), Thành viên mua có thể lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng.

Quy trình thanh toán COD như sau:

 • Thành viên tìm hiểu về các sản phẩm/dịch vụ do các Thành viên khác đăng trên website.
 • Thành viên đặt mua nhập đầy đủ thông tin trong các màn hình thanh toán.
 • Thanh viên mua mua xác thực đơn hàng bằng Tin nhắn hoặc Email hoặc Điện thoại
 • Thành viên bán xác thực thông tin của Thành viên mua bằng (Điện thoại, Tin nhắn, Email)
 • Thành viên bán chuyển hàng.
 • Thành viên mua nhận hàng và thanh toán cho Thanh viên bán bằng tiền mặt theo giá trị đơn hàng đã đặt mua trên hóa đơn.

Cách 2: Thanh toán qua cổng THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Smartlink.com.vn của Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam được thành lập bởi Ngån hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và 15 Ngån hàng Thương mại cổ phần khác. Thành viên có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ:

 • ATM của các ngån hàng nội địa: Vietcombank, Techcombank, Acb, Mb, Maritime Bank, Bac A Bank, Vib, Gp Bank, Scb, Abbank, Hdbank, Ocb, Tien Phong Bank, Vpbank, Exim Bank, Seabank, Sacombank, Viet A Bank, Ncb, Indovina Bank, Shb, Vid Public Bank, Standard Charter, Southern Bank, Baoviet Bank, Shinhanvina Bank Viet Nam, Hong Leong Bank, Mhb, Lienvietpostbank.
 • Hoặc Thẻ thanh toán quốc tế Visa, Master card

Quy trình thanh toán như qua cổng thanh toán điện tử như sau:

 • Thành viên tìm hiểu về các sản phẩm/dịch vụ do các Thành viên khác đăng trên website.
 • Thành viên đặt mua nhập đầy đủ thông tin trong các màn hình thanh toán và Thanh toán trực tuyến bằng cổng thanh toán điện tử.
 • Thành viên bán xác thực thông tin của Thành viên mua bằng (Điện thoại, Tin nhắn, Email)
 • Thành viên bán chuyển hàng.
 • Thành viên mua nhận hàng.

Cách 3: Thanh toán trực tiếp tại quầy.

 • Thành viên tìm hiểu về các sản phẩm/dịch vụ do các Thành viên khác đăng trên website.
 • Thành viên đặt mua đến địa điểm gần nhất của Thành viên bán thông qua bản đồ và địa chỉ trên giao diện giới thiệu về Thành viên bán.
 • Thành viên mua chọn hàng và thanh toán cho thành viên bán.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

TOKO TECH sử dụng các dịch vụ bảo vệ thông tin của giao dịch giữa các Thành viên được thành công và hạn chế rủi các ro phát sinh. Đồng thời các Thành viên có trách nhiệm tuån thủ các cam kết với TOKO TECH trong các vấn đề như sau.

 • TOKO TECH có hệ thống bảo mật và mã hóa trong những hoạt động cần đảm bảo bí mật và tính toàn vẹn của thông tin. Thông tin thanh toán điện tử được bảo vệ bởi hệ thống thanh toán điện tử chuyên dùng của Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Smartlink.com.vn)
 • Thành viên bán phải cung cấp đầy đủ thông tin (Tên người chịu trách nhiệm, Tên Nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế…) trong hồ sơ gian hàng được đăng bán sản phẩm. Thành viên bán cập nhật đầy đủ và chính xác toàn bộ thông tin về sản phẩm/dịch vụ và có trách nhiệm đối với thông tin đăng tải lên website. Thành viên bán không được cung cấp thông tin về tài khoản, mật khẩu, giao dịch bán hàng và thanh toán của mình với bất kỳ ai bằng bất kỳ hình thức nào. TOKO TECH không chịu trách nhiệm về những rủi ro hay thiệt hại có thể gánh chịu do các thành viên không thực hiện đúng tất cả các quy định/nội quy/điều kiện của sàn TMĐT TOKO TECH.
 • Thành viên mua phải cung cấp đầy đủ thông tin để xác thực như Tên đầy đủ, điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ và địa chỉ nhận hàng… Thành viên mua không được cung cấp thông tin về tài khoản, mật khẩu, giao dịch mua hàng và thanh toán của mình với bất kỳ ai bằng bất kỳ hình thức nào. TOKO TECH không chịu trách nhiệm về những rủi ro hay thiệt hại có thể gánh chịu do các thành viên không thực hiện đúng tất cả các quy định/nội quy/điều kiện của sàn TMĐT TOKO TECH.
 • Trong trường hợp Thành viên mua và Thành viên bán thực hiện giao dịch trực tiếp tại địa điểm của Thành viên bán thì Thành viên mua và Thành viên bán phải tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua/bán và thanh toán của mình.
 • Nghiêm cấm các hành vi xúi giục, cổ vũ, truyền bá, tự ý , thuê sử dụng bất cứ công cụ hay hình thức nào để can thiệp phi pháp và hệ thống nhằm thay đổi thông tin, kiến trúc, dữ liệu, tình toàn vẹn của website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
 • Tất cả thông tin của Thành viên được bảo mật, trừ khi Cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu cung cấp.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

VI.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đåy là các thông tin mà TOKO TECH cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để TOKO TECH liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

VI.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhån của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại TOKO TECH.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhån thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xåm phạm vào thông tin cá nhån của thành viên.

VI.3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhån của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhån thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của TOKO TECH.

VI.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhån

 • Công ty TNHH Đầu tư Toko Tech
 • Trụ sở chính:  Tầng 3, 216 Hoàng Ngån, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Email: lienhe@tongkho.vn

VI.5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhån của mình.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhån của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhån hoặc yêu cầu TOKO TECH thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhån cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử TOKO TECH. Khi tiếp nhận những phản hồi này, TOKO TECH sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

VI.6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhån khách hàng

 • Thông tin cá nhån của thành viên trên TOKO TECH được TOKO TECH cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhån của TOKO TECH. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhån của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhån thành viên, TOKO TECH sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ.
 • Ban quản lý TOKO TECH yêu cầu các cá nhån khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhån có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhån dån, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý TOKO TECH không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhån của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

VII.1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gåy hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phån phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gåy mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT TOKO TECH dưới mọi hình thức như gåy mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH.

VII.2. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại TOKO TECH.

Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

 • Rượu từ 15 độ trở lên;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
 • Các chất ma túy;
 • Thiết bị gåy nhiễu thông tin di động tế bào;
 • Đèn trời;
 • Vũ khí quån dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quån sự, công an, quån trang;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhån cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhån cách
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dån, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
 • Hóa chất độc; Tiền chất;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Thực vật, động vật hoang dã;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gåy nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
 • Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;
 • Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
 • Mua bán thông tin cá nhån (email, danh sách khách hàng...)

b)     Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.

Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.

Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhån không được bán mặt hàng này.

Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên các website TMĐT của TOKO TECH

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhån phẩm của tổ chức, cá nhån.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhån khi chưa được cá nhån đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gåy nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhån kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhån khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

 • Thành viên bán gửi thông tin về công ty, cá nhån muốn mở gian hàng trên TOKO TECH. Sau khi được cấp tài khoản gian hàng Thành viên bán mới có thể đăng bán các sản phẩm của mình.
 • TOKO TECH sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Thành viên bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc TOKO TECH chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • TOKO TECH giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

VIII. BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

TOKO TECH yêu cầu các cá nhån khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhån có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhån dån, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. TOKO TECH không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhån của Thành viên mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến Thành viên bán có liên quan trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Thành viên bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho Thành viên mua từ Thành viên bán cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan måu thuẩn giao dịch gåy ảnh hưởng đến lợi ích Thành viên mua.

VIII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN SÀN GIAO DỊCH

Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp cố do lỗi xảy ra sự của TOKO TECH, TOKO TECH sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Thành viên mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email cskh@tongkho.vn  chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT  TOKO TECH.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gåy ra.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC WEBSITE TMĐT TOKO TECH

1.Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý sàn:

1.1 Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH:

a) Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT  TOKO TECH có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhån đưa lên Sàn đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm;

b) Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trongtrường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

c) Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.

d) Thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên và được cấp lại Giấy chứng nhận thành viên và các ưu đãi dành cho Thành viên thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH;

e) Thu hồi ngay Giấy chứng nhận thành viên, từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch trên Sàn hoặc/và có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gåy rối loạn thị trường, gåy mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH. Trong trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận thành viên, chấm dứt cung cấp toàn bộ dịch vụ, ưu đãi của Thành viên thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;

f) Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

1.2 Trách nhiệm Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH:

a) Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với thương nhån) hoặc nhån thån (đối với cá nhån) tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT;

b) Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhån, tổ chức, cá nhån tham gia Sàn giao dịch TMĐT thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng;

c) Lưu giữ thông tin đăng ký của thương nhån hoặc thông tin cá nhån của các cá nhån ngay từ ngày thương nhån hoặc cá nhån đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

d) Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhån và thông tin cá nhån. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhån của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

e) Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

f) Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh måu thuẫn với Thành viên bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, thương nhån, tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Thành viên bán, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thån;

g) Chịu trách nhiệm xåy dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xåy dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH trong điều kiện và phạm vi cho phép;

h) Xåy dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH;

i) Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xåy dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH;

j) Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH không phải chịu trách nhiệm liên đới;

k) Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH có trách nhiệm hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

2.Quyền và nghĩa vụ thành viên:

2.1 Quyền của thành viên:

a) Được miễn phí Thành viên. Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH.

b) Tạo một cửa hàng riêng để trưng bầy hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH.

c) Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH.

d) Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xåy dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH.

e) Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

f) Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

2.2. Nghĩa vụ của Thành viên:

a) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch TMĐT.

b) Tuån thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này.

c) Tuån thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.

d) Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

e) Thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.

f) Cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp.

g) Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.

h) Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gåy hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

i) Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phån phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH trong bản Quy chế này.

j) Không được hành động gåy mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH dưới mọi hình thức như gåy mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT TOKO TECH.

X. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử TOKO TECH chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử TOKO TECH có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử TOKO TECH cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được TOKO TECH cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia TOKO TECH có trách nhiệm tuån theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XI. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và đối tác/Thành viên bán hàng khi sử dụng TOKO TECH làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuån theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với TOKO TECH theo thông tin dưới đåy để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử TOKO TECH

Tầng 3, 216 Hoàng Ngån, Cầu Giấy, Hà Nội

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ lienhe@tongkho.vn

Đường dåy nóng: 0904.290.138

Điện thoại: (84-4) 3.123.3388