Căn cứ theo điều 7 luật Quảng Cáo của Pháp luật, Quý khách vui lòng không đăng bán các nhóm sản phẩm sau:

 1. Thuốc lá, thuốc điếu, xì gà, thuốc lá điện tử

2. Các loại ma túy

3. Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ

4. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, các sản phẩm rượu không ghi rõ nồng độ cồn. 

5. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhån tạo.

6. Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhån cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử)

7. Các sản phẩm văn hóa phẩm đồ trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

8. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

9. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục, đồ chơi tình dục, các loại thuốc kích thích.

10. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.