Mua bởi

Tùy chọn mua hàng

Thịt vịt tại khothucpham.vn(4)

 

4 Sản phẩm

trang

Đùi vịt

335.000 ₫
Thịt Vịt tươi nuôi chăn thả Truy suất nguồn gốc rõ ràng Không hocmon, không hóa chất tổng hợp độc hại Không tồn dư kháng sinh Vịt được châm tê, sử Tìm hiểu thêm

Lườn vịt

365.000 ₫
Thịt vịt tươi nuôi chăn thả Truy suất nguồn gốc rõ ràng Không hocmon, không hóa chất tổng hợp độc hại Không tồn dư kháng sinh Vịt được châm tê, sử Tìm hiểu thêm

Vịt nguyên con bỏ đầu và chân

185.000 ₫
Thịt vịt tươi nuôi chăn thả Truy suất nguồn gốc rõ ràng Không hocmon, không hóa chất tổng hợp độc hại Không tồn dư kháng sinh Vịt được châm tê, sử Tìm hiểu thêm

Vịt nguyên con có đầu và chân

165.000 ₫
Thịt vịt tươi nuôi chăn thả Truy suất nguồn gốc rõ ràng Không hocmon, không hóa chất tổng hợp độc hại Không tồn dư kháng sinh Vịt được châm tê, sử Tìm hiểu thêm

 

4 Sản phẩm

trang