Mua bởi

Tùy chọn mua hàng

Giăm bông tại khothucpham.vn(2)

 

2 Sản phẩm

trang

Ruốc lợn sạch

300.000 ₫
Ruốc lợn sạch được Sói Biển làm từ chính lợn sạch Hòa Bình 1 tháng chỉ làm 1 lần Tìm hiểu thêm

Jăm Bông Tâm Hòa

125.000 ₫
Jăm Bông Tâm Hòa là đặc sản do hợp tác xã tâm hòa sản xuất. Tìm hiểu thêm

 

2 Sản phẩm

trang