Mua bởi

Tùy chọn mua hàng

Thịt đầu rồng tại khothucpham.vn(3)

Thịt đầu rồng, Thịt heo

 

3 Sản phẩm

trang

Vai đầu rồng (0.5 kg)

76.950 ₫
Đây là phần thịt nối giữa thịt mông và thịt thăn, thịt đầu rồng rất mềm, không quá mỡ không quá khô, do có Tìm hiểu thêm

Thịt đầu rồng hữu cơ

215.000 ₫
Là phần thịt nối giữa phần thịt mông và thịt thăn. Tìm hiểu thêm

Thịt đầu rồng lợn sinh học

180.000 ₫
Đây là phần thịt nối giữa thịt mông và thịt thăn, thịt đầu rồng rất mềm, không quá mỡ không quá khô, do có cả lớp da và nạc đi kèm. Tìm hiểu thêm
Xem nhanh

 

3 Sản phẩm

trang